Eleccions a la junta directiva


CONSULTA EL CALENDARI I PARTICIPA-HI!

 

 

Benvolguts/des socis/es,

A l’empara del que disposen els nostres estatuts en els articles del Títol Tercer, i per tal de complir amb la normativa vigent que regula l’elecció dels càrrecs de l’associació, la Junta Directiva de l’FLG us convoca a participar en el procés electoral de càrrecs.

A/ Per a presentar candidatura a la Junta Directiva, cal:

 • Ser major d’edat i soci de ple dret de l’FLG.
 • Estar al corrent de totes les quotes.
 • Presentar un projecte d’equip per als propers quatre anys.
 • Presentar-se un mínim de quatre persones en els càrrecs de:
  • president/a,
  • vicepresident/a,
  • secretari/a i
  • tresorer/a.

B/ Per a participar en les votacions de la junta.

 • Ser major d’edat i soci de ple dret de l’FLG.
 • Estar al corrent de totes les quotes.

C/ El calendari d’aquest procés serà com segueix:

 • 04-30/09/2017, presentar un breu currículum de cada una de les persones de l’equip, la línia del seu mandat i els objectius.
 • 30/09/2017, difondre les candidatures.
 • 02/10/2017, convocatòria de junta per a la votació amb els equips proposats i formació de la mesa electoral, així com convocar el vot per correu.
 • 11/11/2017, constituir assemblea extraordinària per votar les candidatures presentades.

La votació haurà de ser presencial o bé per correu.

La mesa haurà d’estar constituïda per tres socis/es en qualitat de president/a, moderador/a i secretari/a.

Us presentem la candidatura única presentada.

candidatura Junta FLG

Com estableix el calendari us convoquem a votar en assemblea extraordinària el dia 11 de novembre. La votació haurà de ser presencial o bé es podrà fer per correu.

VOT PER CORREU: La votació per correu haurà de contenir dins del sobre postal una fotocòpia del DNI i dins d’un altre sobre la candidatura escollida. Tramesa a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, 22, 08003, de Barcelona.

Butlleta Candidatura

VOT PRESENCIAL: La mesa haurà d’estar constituïda per tres socis/es en qualitat de president/a, moderador/a i secretari/a.

Es farà a l’espai de les famílies a l’Avinguda del Marquès de l’Argentera, 22, 08003 de Barcelona, des de les 11.00 hores fins a les 12.00 hores del matí. En aquell moment mateix, i dins del que disposi la mesa, s’obriran les butlletes rebudes per correu postal.