CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

DIA: 17 de febrer de 2018, a les 16,30 h
(17,00 h en 2a convocatòria)

LLOC: Avda. Marquès de l’Argentera, 22
08003 Barcelona (estació de França)

ORDRE DEL DIA

1. Presentació de la memòria 2017
2. Comptes del 2017
3. Altes i Baixes de sòcie/s
5. Calendari de 2018
6. Objectius per al 2018
7. Formació i campanyes 2018
8. Torn obert de paraula

Aquí podeu inscriure-us a l’assemblea general 2018