15/02 ASSEMBLEA GENERAL DE L’FLG

L’Assemblea General de l’FLG és el màxim òrgan representatiu de l’entitat. És l’espai on es prenen les decisions que afecten la nostra organització i on es tracen les línies que marcaran el nostre rumb.

La vostra opinió és necessària, participeu-hi!

INSCRIPCIONS OBERTES
DESCARREGA EL CARTELL

ORDRE DEL DIA
1ª Convocatòria: 10:30 h
2ª Convocatòria: 11:00 h

1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General 2019
2. Presentació de la Memòria del 2019
3. Comptes del període 2019
4. Altes i Baixes de persones sòcies
5. Calendari 2020
6. Objectius i projectes 2020
7. Formació i campanyes 2020
8. Renovació de la Junta Directiva
9. Torn obert de paraula

FACILITEM LA PARTICIPACIÓ DE TOTES LES FAMÍLIES

Comptarem amb un espai-nadons i monitoratge infantil.

I, a les 12 h, un espectacle sobre els contes de la Claudia Naoum.
(a càrrec de la Residència Faber i amb la col·laboració del Casal Lambda)