RENOVEM CONVENI AMB CRA BARCELONA

CRA Barcelona dóna suport a les persones LGTBI en el seu desig de formar una família

Fa anys que CRA Barcelona atén persones i parelles LGTBI amb la voluntat de normalitzar el seu accés a la reproducció assistida:

“Creiem que és important facilitar l’accés a la maternitat de les dones lesbianes i ajudar en el camí a la paternitat dels homes gais i persones trans, tot donant suport a les persones sòcies de l’FLG.”

Descarregueu el CONVENI 2020 per conèixer els avantatges i descomptes que ofereix CRA Barcelona.

CONEIXEU LA NOVA CLÍNICA A BARCELONA!

Tour per la nova clínica de fertilitat a Barcelona: https://www.youtube.com/watch?v=Xf6OCkFU3XY&feature=youtu.be

Tour pel nou laboratori de reproducció assistida: https://www.youtube.com/watch?v=qW4sJOkPBM4&feature=youtu.be