INVESTIGACIONS I ASSAJOS

ESTUDIS I INVESTIGACIONS

Anualment, l’Observatori contra l’Homòfobia (OCH) s’encarrega de realitzar un estudi sobre l’estat de la LGTBI a Catalunya. Aquest estudi té com objectiu mostrar a través de fets constatables (dades) l’estat de la LGTBI al llarg del territori. També, podeu consultar els informes de 20162015 i 2014.

Us posem a disposició l’informe anual 2017 sobre els drets de les persones LGTB a tots els països d’Europa. Us recomanem que visiteu la web, amb moltes novetats que permeten una visita molt detallada país a país, que ens permet accedir a la realitat LGTBI en tots els àmbits de la vida.

AFIN és un grup d’investigació/acció sobre Infàncies, Joventuts i Famílies de totes les cultures, orígens, races o nacionalitats. S’ocupa de la vida familiar i social dels nens, nenes i joves, les seves relacions familiars i socials, les seves situacions de risc i crisi, les seves dificultats i drets.

Estudi que presenta una comparació de l’estigma i dificultats en els fills de parelles de dones per inseminació artificial i els fills de parelles d’homes de gestació subrogada. Les troballes contribueixen a la comprensió teòrica del paper de l’estructura familiar i els processos familiars en l’ajust infantil.

Estudi que explora les motivacions dels pares homosexuals per tenir un fill a través de la subrogació i les diverses decisions que van implicar seguir aquest camí cap a la paternitat. A més, examina els sentiments dels pares sobre aquestes decisions.

Monogràfic que aborda els diversos models a les aules, i les aportacions que les famílies homoparentals fan als nous reptes de l’educació en la diversitat.

Estudi que aprofundeix en diverses estratègies per abordar la LGBTI-fòbia, l’assatjament escolar i la millora de l’atenció a la diversitat afectiva-sexual.

Informe portat a terme per l’Equip d’Investigació de Diversitat Familiar i Desenvolupament Humà, Universitat de Sevilla. 2013.

Coll-Planas, G. (coord.) (2011). Contra la homofobia. Políticas locales de igualdad por razón de orientación sexual y de identidad de género. Libro blanco europeo. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona, Dirección de Derechos Civiles (ed.)

Informe que té per objectiu una aproximació a l’homofòbia i la transfòbia a Catalunya a partir de dades facilitades per institucions i col·lectius que han definit un protocol de recollida d’informació sobre aquest tipus de discriminació. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya, 2010

Exposició organitzada per: Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya, 2010

ASSAJOS I ARTICLES

Monogràfic de la revista Perspectiva Escolar, núm 397, editat per Rosa Sensat. En l’interior trobareu dos articles a càrrec de Katy Pallàs, presidenta de l’FLG, Montse Mota, secretària de l’FLG i Mar Sevillano, sòcia de la nostre entitat. 2018.

Article de Katy Pallàs entorn a la ponència realitzada al XXIII Curs d’estiu- XXIX Jornadas de coordinació de defensors del poble “Las famílies i les seves necessitats i reptes en l’actual entorn social i econòmic: respostes dels poders públics” a Vitoria-Gasteiz, el 10 de setembre de 2014.

Article de Carme Porta, Exsecretària de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a la revista Eines, núm 15.

Salaza Benítez, O. El reconocimiento jurídico-constitucional de la diversidad afectiva y sexual. Revista de Estudios Políticos (nueva época), núm.157, Madrid. p45-81. 2012

Entrevista a l’Elisabet Vendrell, ex-presidenta de l’FLG. Dins de Quaderns DASC, núm 11. Drets i polítiques per a la diversitat sexual. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Social i Ciutadania, Desembre 2010. Pàgs. 124-139.

Xerrada a càrrec de Elisabet Vendrell, ex-presidenta de l’FLG, a l’associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears. Barcelona, juny 2009.

Llibre que aporta eines didàctiques i continguts perquè els professionals de l’educació, així com els pares i les mares, tinguin un coneixement més detallat sobre la construcció social de la sexualitat i sobre les minories sexuals.