LA NOSTRA MISSIÓ

SOM ENTITAT DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA

  • Promoure la normalització de les famílies lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals, en tots els àmbits de la societat, i treballar per la igualtat plena en drets i obligacions de les famílies i els seus infants.
  • Crear un espai segur on donar acollida, informació, formació, apoderament i suport mutu a totes les persones que l’integren.
  • Proporcionar els nostres infants espais de llibertat i eines que els facin coneixedors de la seva realitat familiar com a valor de dignitat.
  • Crear materials formatius de difusió i informació sobre les famílies lgtbi pels centres educatius i d’altres que també els puguin fer servir, que mostren dels forts valors i conviccions de les famílies LGTBI envers la criança dels infants aportem a la societat.
  • Assessorar les persones LGTBI que comencin un procés de formació de família, per adopció, acolliment, reproducció assistida o gestació subrogada o que hagin tingut infants en relacións heterosexuals anteriors.
  • Fomentar la igualtat entre dones i homes, reivindicant la capacitat reproductora de les dones lesbianes i dels homes gais, així com de les dones i homes trans, i la seva absoluta validesa per exercir els rols de mare o pare, independentment del seu gènere, orientació sexual o expresió de gènere.
  • Reivindicar la superació dels rols de gènere que es dóna en la presentació binaria de la família i posar en valor l’aportació que les famílies LGTBI fem a la societat què trenquem amb aquesta equació i com a motor de canvi social cap a una comunitat més igualitària, més solidària, més respectuosa i més lliure.