CAMPANYA CONTES A L’ESCOLA

QUÈ ÉS AQUESTA CAMPANYA I QUI SE’N POT BENEFICIAR?

Cada any, el mes de setembre, FLG posa en marxa la Campanya de Contes a l’Escola, gràcies a la qual les famílies sòcies poden sol·licitar un lot de llibres sobre diversitat familiar, sexual i afectiva.

Els llibres que s’inclouen han estat prèviament seleccionats per les bibliotecàries de l’FLG segons les edats i els cicles formatius des de l’Escola Bressol fins a l’ESO.

Els contes els han de demanar les famílies sòcies tot just comença el curs escolar i s’envien directament a l’escola a la persona de contacte per tal que l’aula i la resta de cursos es puguin beneficiar d’aquest projecte.

BIBLIOGRAFIA DELS CONTES A L’ESCOLA

Llista de llibres seleccionats per a la 2a Campanya de Contes a l’Escola 2016. Descarrega-te-la aquí.

Llista de llibres seleccionats per a la 3a Campanya de Contes a l’Escola 2017. Descarrega-te-la aquí.

Llista de llibres seleccionats per a la 4a Campanya de Contes a l’Escola 2018. Descarrega-te-la aquí

NORMATIVA DE LA CAMPANYA

  • Els contes es poden sol·licitar una sola vegada en cada cicle formatiu per cada un dels fills/es de la família.
  • Si teniu bessons, només es pot demanar un sol lot per a tots dos.
  • Els llibres s’enviaran directament a l’escola a nom de la persona responsable que indiqueu.
  • El seguiment amb els mestres l’ha de fer la família; aquest material per treballar la diversitat familiar és important per als vostres fills/es i representa un esforç per a l’FLG.
  • FLG es reserva el dret d’afegir i treure els títols de la llista segons les necessitats i la disponibilitat.
  • És mprescindible estar al corrent de pagament de les quotes.

SOL·LICITUDS DE LA 4A CAMPANYA DE CONTES A L’ESCOLA 2018/2019

CAMPANYA TANCADA

La campanya de Contes a l’Escola té el suport de:

logo-diba