CAMPANYA CONTES A L’ESCOLA

QUÈ ÉS AQUESTA CAMPANYA I QUI SE’N POT BENEFICIAR?

Cada any, el mes de setembre, FLG posa en marxa la Campanya de Contes a l’Escola, gràcies a la qual les famílies sòcies poden sol·licitar un lot de llibres gratuït sobre diversitat familiar, afectiva i de gènere.

Els llibres que s’inclouen han estat prèviament seleccionats per les bibliotecàries de l’FLG segons les edats i els cicles formatius, des de l’Escola Bressol fins a l’ESO.

Els contes els han de demanar les famílies sòcies tot just comença el curs escolar i s’envien directament a l’escola, a la persona de contacte, per tal que l’aula i la resta de cursos es puguin beneficiar d’aquest projecte.

LÍNIA PER A LES ESCOLES

Aquesta línia està pensada perquè les escoles puguin sol·licitar un lot de llibres sobre diversitat familiar, afectiva i de gènere per al seu centre educatiu ENCARA QUE NO HI TINGUIN CAP FAMÍLIA SÒCIA.

Els llibres que s’inclouen són una selecció de títols del catàleg Contes a l’Escola per a diversos cicles formatius, en funció de les característiques i necessitats del centre.

Després de confirmar els contes definitius del lot i de fer-ne el pagament (aquesta línia no és gratuïta) s’envien directament a l’escola, a la persona de contacte, per tal que tot el centre es pugui beneficiar d’aquest projecte.

NORMATIVA DE LA CAMPANYA (FAMÍLIES SÒCIES)

 • Els contes es poden sol·licitar una sola vegada en cada cicle formatiu per cada un dels infants de la família.
 • En cas de bessonada que cursi el mateix curs, només es pot demanar un sol lot.
 • Els llibres s’enviaran directament a l’escola a nom de la persona responsable que indiqueu.
 • El seguiment amb l’escola i el professorat l’ha de fer la família; aquest material per treballar la diversitat familiar és important per als vostres infants i representa un esforç per a l’FLG.
 • FLG es reserva el dret d’afegir i treure els títols de la llista segons les necessitats i la disponibilitat.
 • És imprescindible estar al corrent del pagament de les quotes.

NORMATIVA DE LA CAMPANYA (ESCOLES)

 • Els contes es poden sol·licitar per part d’un centre educatiu: escola bressol, escola o institut.
 • El centre pot escollir entre quatre opcions disponibles: LOT BRESSOL; LOT INFANTIL I PRIMÀRIA; LOT ESO; i LOT COMPLET.
 • Després de rebre la sol·licitud, es contactarà amb el centre per tal de conèixer les seves necessitats, i se li farà una proposta en funció del lot escollit i de les característiques i necessitats del centre.
 • Una vegada s’hagi confirmat el lot definitiu, l’escola n’abonarà el pagament (aquesta línia no és gratuïta).
 • Els llibres s’enviaran directament a l’escola a nom de la persona responsable que indiqueu.
 • El centre s’ha de comprometre a fer un seguiment de l’ús d’aquest material per treballar la diversitat a les aules; aquest és l’objectiu del projecte i representa un esforç per a l’FLG.
 • FLG es reserva el dret d’afegir i treure els títols de la llista segons les necessitats i la disponibilitat.

BIBLIOGRAFIA DELS CONTES A L’ESCOLA

Catàleg de llibres seleccionats per a la 2a Campanya de Contes a l’Escola 2016. Descarrega-te’l aquí.

Catàleg de llibres seleccionats per a la 3a Campanya de Contes a l’Escola 2017. Descarrega-te’l aquí.

Catàleg de llibres seleccionats per a la 4a Campanya de Contes a l’Escola 2018. Descarrega-te’l aquí. 

Catàleg de llibres seleccionats per a la 5a Campanya de Contes a l’Escola 2019. Descarrega-te’l aquí.

Catàleg de llibres seleccionats per a la 6a Campanya de Contes a l’Escola 2020. Descarrega-te’l aquí.

Catàleg de llibres seleccionats per a la 7a Campanya de Contes a l’Escola 2021. Descarrega-te’l aquí.

Catàleg de llibres seleccionats per a la 8a Campanya de Contes a l’Escola 2022. Descarrega-te’l aquí.

SOL·LICITUDS DE LA 8A CAMPANYA DE CONTES A L’ESCOLA 2022-2023

Del 19 al 30 de setembre. No s’admetrà cap sol·licitud fora de termini!

Durant tot el curs 2022-2023.

MAPA D’ESCOLES ADHERIDES

La campanya de Contes a l’Escola té el suport de

logo-diba