JUNTA ACTUAL


La Junta de l’FLG està formada per la presidenta, el vicepresident, la secretària i el tresorer. També en formen part les persones voluntàries que dediquen lliurement el seu temps al bon funcionament de l’entitat: les assessories; les persones coordinadores dels grups de famílies i activitats lúdiques; la comissió de comunicació, encarregada de la premsa i difusió a les xarxes socials; i la comissió d’educació, que treballa per a la formació de professorat, alumnat i famílies, i promou la reflexió pedagògica sobre l’àmbit LGTBI.

ORGANIGRAMA