PEER (Programa Educatiu Escoles Rainbow)

QUÈ ÉS EL PEER I QUINS SON ELS SEUS OBJECTIUS? 

EL PEER (Programa Educatiu Escoles Rainbow) és el Programa de Formació i Implementació Educativa d’Inclusió de la Diversitat Familiar-Afectiva LGTBI en Escoles d’Infantil i Primària. El programa consisteix en una primera fase de formació, anàlisi de necessitats i activitats docents dirigides a celebrar la diversitat familiar i afectiva, i una segona fase d’aprofundiment i millora.  L’FLG donarà suport, aportarà materials i monitoritzarà les accions educatives i intentarà resoldre els possibles dubtes durant tot el temps que duri la implementació.

L’objectiu fonamental és proporcionar a les escoles les eines necessàries per potenciar les actituds de respecte i d’integració de la diversitat afectiva-sexual i familiar i l’acceptació normalitzada de tot tipus de diversitat. Aportant estratègies per combatre de fons i des de la coeducació, futures actituds de discriminació de gènere.

La primera escola que s’ha beneficiat del Programa Educatiu Escoles Rainbow és l’escola Sant Felip Neri de Barcelona, al llarg del curs 2015-2016. Després del èxit de la prova pilot, en l’actualitat estem portant a terme el PEER a l’escola Turó Blau, que serà considerat el primer centre públic “Rainbow” de Catalunya. En aquest enllaç podràs consultar la pàgina informativa del PEER i aquí un recull de premsa sobre l’avenç del projecte.

El PEER ha estat finalista del Premio Constanza Alarcón a la Innovación 2015.