LA NOSTRA MISSIÓ

SOM ENTITAT DECLARADA D’UTILITAT PÚBLICA

  • Promoure la normalització de les famílies lesbianes, gais, bisexuals, transgènere i intersexuals en tots els àmbits de la societat, i treballar per la igualtat plena de drets i obligacions de les famílies i els seus infants.
  • Crear un espai segur on donar acollida, informació, formació, apoderament i suport mutu a totes les persones que l’integren.
  • Proporcionar als nostres infants espais de llibertat i eines que els facin coneixedors de la seva realitat familiar com a valor de dignitat.
  • Crear materials de difusió i informació sobre famílies LGTBI en centres educatius i d’altres que també els puguin utilitzar, que donin mostra dels forts valors i conviccions vers la criança dels infants que les famílies LGTBI aportem a la societat.
  • Formar al personal docent d’educació formal i no formal sobre temes de gènere i diversitat.
  • Assessorar a persones LGTBI que comencen un procés de formació de família mitjançant la reproducció assistida, l’adopció, l’acolliment o la gestació subrogada, que tenen infants de parelles heterosexuals anteriors o que es troben en una situació de filiació internacional mixta.
  • Fomentar la igualtat de gènere reivindicant la capacitat reproductora de les dones lesbianes i dels homes gais, així com de les dones i homes trans, i la seva absoluta validesa per exercir els rols de mare o pare, independentment del seu gènere, orientació sexual o expressió de gènere.
  • Reivindicar la superació dels rols de gènere propis de la representació binària de la família i fer valer l’aportació que les famílies LGTBI fem a la societat, trencant amb aquesta equació i impulsant el canvi social cap a una comunitat més igualitària, més solidària, més respectuosa i més lliure.